Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ruim duizend ontheffingsverzoeken kartelverbod bij NMa ingediend

Bij de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) zijn ruim duizend verzoeken tot ontheffing voor bestaande kartelafspraken ingediend. Onder de Mededingingswet die sinds 1 januari 1998 van kracht is zijn kartels verboden. Tot 1 april 1998 kon ontheffing worden aangevraagd voor kartelafspraken die op grond van de Wet economische mededinging (Wem) nog niet verboden waren , maar onder de nieuwe Mededingingswet wel.

De volgende sectoren hebben in het kader van deze overgangsregeling een ontheffingsverzoek bij de NMa ingediend:

  • Zorgverzekeraars
  • Overige verzekeraars
  • Bouw
  • Meubelbranche
  • Productschappen
  • Speelautomatenbranche
  • Nutsbedrijven
  • Opleidingsinstituten
  • Overig.

Ontheffing is aangevraagd voor regelingen op het gebied van samenwerkings- en franchise-overeenkomsten, inkoopregelingen, selectieve distributie, exploitatieovereenkomsten en overige regelingen.

De termijn waarbinnen de ontheffingsverzoeken afgehandeld moeten worden bedraagt twaalf maanden. Deze termijn kan met 6 maanden worden verlengd. Om voor een ontheffing in aanmerking te komen moet de afspraak aan strenge criteria voldoen. De ontheffing wordt verleend voor een bepaalde termijn. De NMa streeft naar een zo snel mogelijke afhandeling van de ontheffingsverzoeken. Voor een kartelafspraak die onder de Wem niet verboden was en waarvoor voor 1 april 1998 ontheffing is aangevraagd, geldt het kartelverbod niet totdat de NMa een beslissing op het ontheffingsverzoek heeft genomen.