Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa akkoord met concentratie stuwadoors in Rotterdam

De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft zich akkoord verklaard met de concentratie van HIM Furness N.V. en Shannon Beheer B.V. tot een nieuwe gemeenschappelijke onderneming Hoogewerff de Rijke Seaport B.V. Het betreft hier een joint venture tussen bedrijven die actief zijn op het gebied van stuwadoorsdiensten, waarbij de eerstgenoemde houtproducten (papier en cellulose) op- en overslaat en de ander metalen.Voor het tot stand brengen van deze concentratie is geen vergunning vereist, aldus de NMa, aangezien de bedrijven zich op twee verschillende markten begeven.

Daarnaast zijn bij de Nederlandse mededingingsautoriteit elf concentratiemeldingen in behandeling. Voorbeelden van recente meldingen zijn de voorgenomen concentratie tussen de energiedistributiebedrijven ENECO (Rotterdam en Den Haag) en het Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam (ERL) , die tussen de tankopslagbedrijven Pakhoed en Transol en de voorgenomen overname van Global Provisioning Center Huizen, producent van componenten voor telecommunicatienetwerken en onderdeel van Lucent Technologies Nederland B.V., door Neways BV en Detron Ventures BV.