Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa keurt overname uitgever Gouden Gids door VNU goed

Heden heeft de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) aan VNU laten weten akkoord te zijn met de overname van ITT World Directories Inc., in Nederland beter bekend als de uitgever van de Gouden Gids. Na onderzoek is gebleken, dat ten gevolge van deze overname geen of slechts een zeer geringe versterking van de machtspositie plaatsvindt. Bovendien zijn er andere partijen actief in dit segment van de Nederlandse markt waardoor voldoende concurrentie wordt gewaarborgd. De NMa heeft daarom geen reden om aan te nemen dat door de overname van de uitgever van de Gouden Gids door VNU een economische machtspositie ontstaat of wordt versterkt waardoor de concurrentie sterk wordt belemmerd. Voor het tot stand brengen van de concentratie is dan ook geen vergunning vereist.

Het toezicht op concentraties is een aspect van de Mededingingswet dat nieuw is voor Nederland. De NMa moet binnen vier weken na ontvangst van de melding beslissen of er voor de concentratie al dan niet een vergunning is vereist. Tot op heden heeft de NMa 10 meldingen van voorgenomen concentraties ontvangen.