Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beslist: voor fusie elektriciteitsproducenten vergunning vereist

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft na onderzoek geconcludeerd, dat met betrekking tot de voorgenomen fusie tussen Sep, EPON, EPZ, EZH en UNA tot één Grootschalig productiebedrijf reden is om aan te nemen dat een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd. Daarom heeft hij de betrokken partijen heden medegedeeld, dat voor het tot stand brengen van de fusie een vergunning is vereist.

Deze vergunning dient te worden aangevraagd bij de NMa. Op een vergunningaanvraag moet binnen dertien weken worden beslist. Om tot haar oordeel te komen onderzoekt de NMa in de vergunningfase wat de relevante markten zijn en welke marktaandelen de bij de concentratie betrokken ondernemingen daarop innemen. Tevens onderzoekt de NMa de mogelijkheden van derden om tot de markt toe te treden en de mate waarin afnemers en leveranciers afhankelijk zijn van de nieuw te vormen onderneming. De te verwachten effecten van de voorgenomen liberalisering van de elektriciteitsmarkt zullen daarbij een belangrijke rol spelen. De uitkomst van dit onderzoek kan leiden tot het al dan niet verlenen van een vergunning. Ook kunnen aan een vergunning beperkingen en voorschriften worden verbonden.