Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Eerste fusies gemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de organisatie die sinds 1 januari jl. de Mededingingswet handhaaft, publiceert heden in de Staatscourant twee meldingen van voorgenomen fusies.

De eerste melding betreft de voorgenomen fusie van elektriciteits-productiebedrijven en hun gezamenlijke dochteronderneming Sep tot het zogenaamde Grootschalig Productiebedrijf (GPB). Bij deze fusie zijn betrokken de N.V. Samenwerkende elektriciteitsproductiebedrijven, N.V. Elektriciteits-Productiemaatschappij Oost- en Noord-Nederland, N.V. Elektriciteits-Productiebedrijf Zuid-Nederland, N.V. Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland en N.V. Energieproductiebedrijf UNA.

De tweede melding betreft de voorgenomen fusie van Federal Express Corporation en CALIBER Systems Inc. , bedrijven op het gebied van expresdiensten.

Ondernemingen mogen een concentratie niet tot stand brengen voordat de NMa daartoe een vergunning heeft verleend.

Het toezicht op concentraties is een aspect van de Mededingingswet dat nieuw is voor Nederland. De NMa beoordeelt of de gemelde concentratie vermoedelijk tot een economische machtspositie zal leiden met als gevolg dat de concurrentie op de Nederlandse markt significant wordt belemmerd. Als het daarnaar uitziet, wordt een vergunning vereist en blijft de concentratie verboden totdat de vereiste vergunning is afgegeven. De NMa moet binnen vier weken na ontvangst van de melding de aanvrager berichten of voor de concentratie al dan niet een vergunning is vereist. Op een vergunningsaanvraag wordt binnen dertien weken beslist.