Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Onderzoek NMa: informatie websites energiebedrijven beter vergelijkbaar

Consumenten kunnen nu meer dan voorheen vertrouwen op de informatie over prijs en voorwaarden die te vinden is op websites van energiebedrijven, zo blijkt uit onderzoek van de NMa. Aanleiding van dit onderzoek vormde het feit dat deze sites tot voor kort niet voldoende vergelijkbare informatie boden voor consumenten. 'Met de juiste informatie is het voor consumenten eenvoudiger om energiebedrijven goed met elkaar te vergelijken en makkelijker over te stappen. Gelukkig hebben we nu een belangrijke stap in de goede richting gezet', aldus Peter Plug, directeur van de Directie Toezicht Energie van de NMa.

Een goede werking van de energiemarkt is gebaat bij een eerlijke en transparante informatievoorziening aan de consument. De NMa heeft de afgelopen maanden in totaal 32 websites van energiebedrijven onderzocht. Het onderzoek spitste zich toe op drie onderdelen van de informatievoorziening: prijs, voorwaarden en informatie over de leverancier. Het merendeel van deze bedrijven is aangesproken op het feit dat er geen volledige informatie op de site te vinden was. Uit controle van de NMa in april van dit jaar is gebleken dat de informatie op het web inmiddels wel beter vergelijkbaar is voor consumenten. De NMa constateert dat de tarieven nu all in vermeld zijn: inclusief BTW, energiebelasting en gasregiotoeslag. De voorwaarden van een (nieuwe) overeenkomst zijn, voordat de consument een overeenkomst sluit, nu in duidelijke taal uiteengezet. Daarbij is het ook helder met wie de consument een overeenkomst aangaat en waar deze terecht kan met eventuele klachten of problemen.

Duidelijke informatie aan energieconsument

De NMa blijft deze informatie op de sites van energiebedrijven nauwlettend monitoren, ook in de toekomst. Zeker als het gaat om de vergelijkbaarheid van energiebedrijven is er nog winst te behalen. Uit consumentenonderzoek bleek vorig jaar dat klanten door de bomen soms het bos niet meer zien. Rond de zomer introduceert de NMa een vergelijkingsinstrument op ConsuWijzer.nl. Hiermee krijgt de consument in één oogopslag inzicht in de prestaties van individuele energiebedrijven, zoals de kwaliteit van klachtafhandeling, telefonische bereikbaarheid en tijdigheid rekeningen na een verhuizing.

Informatiepakket over energie

Andere maatregelen van de NMa, gericht op het verbeteren van de transparantie in de energiemarkt, zijn het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de klachtenafhandeling van de energieleveranciers en de tijdigheid van facturering. Bovendien besteedt de NMa veel aandacht aan het verstrekken van praktische informatie over de rechten en plichten van een energieconsument via de website van ConsuWijzer.

Via ConsuWijzer introduceert de NMa nu ook een Informatiepakket over energie. Dit pakket bestaat uit informatieve bladen met concrete tips over de belangrijkste energieonderwerpen.