Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa raadpleegt marktpartijen en toezichthouders over 'Werkwijze analoog en digitaal rechercheren'

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) roept marktpartijen en toezichthouders op om te reageren op haar consultatiedocument 'Werkwijze NMa analoog en digitaal rechercheren' en nodigt hen uit voor een bijeenkomst over haar consultatiedocument op 1 februari aanstaande.

De Werkwijze NMa analoog en digitaal rechercheren geeft op hoofdlijnen weer hoe de NMa te werk gaat tijdens het opsporen van overtredingen van de Mededingingswet en de vervoers- en energiewetten. De werkwijze vervangt de huidige 'NMa digitale werkwijze 2007'. De nieuwe werkwijze heeft betrekking op onderzoeken krachtens alle wetten waarin aan de NMa handhavingsbevoegdheden zijn toegekend en ziet zowel op analoge, als digitale gegevens. Voorts is de werkwijze niet alleen van toepassing bij onderzoeken ter plaatse, maar ook bij het vorderen van inlichtingen. Verder is bij het opstellen van de werkwijze het vonnis in de zaak Fortis/Allianz in aanmerking genomen.

De NMa ziet met belangstelling de reacties op het consultatiedocument tegemoet. De NMa vraagt in het bijzonder naar suggesties die de praktische uitvoerbaarheid van de voorgestelde procedures kunnen verbeteren. Het consultatiedocument is gepubliceerd op de website van de NMa (www.acm.nl). Reacties kunnen tot uiterlijk 12 februari per post gestuurd worden naar:

Nederlandse Mededingingsautoriteit
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
o.v.v. zaaknummer P_800001 consultatie werkwijze rechercheren

De bijeenkomst over het consultatiedocument heeft tot doel de achtergrond van het consultatiedocument en de praktische uitvoering van de voorgestelde procedures nader toe te lichten en na te gaan op welke punten de werkwijze kan worden verbeterd. De bijeenkomst vindt plaats op 1 februari om 13.30 uur ten kantore van de NMa. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

De NMa verwacht de werkwijze medio 2010 definitief vast te stellen.

 

Bijlagen

Consultatiedocument 7 januari 2010 (PDF - 132.66 KB)