Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: nieuw balanceringsregime voor de gassector in de startblokken

De NMa heeft op 30 november 2010 een concept-besluit vastgesteld waarin de door de gezamenlijke netbeheerders voorgestelde wijzigingen in de door hen te hanteren voorwaarden ten aanzien van het nieuwe balanceringsregime en het nieuwe marktmodel in de gassector zijn beoordeeld. Het concept-besluit wordt nu op grond van de Notificatierichtlijn en de Dienstenrichtlijn genotificeerd aan de Europese Commissie. Vervolgens verwacht de NMa het besluit in maart 2011 definitief vast te kunnen stellen waarna het op 1 april 2011 in werking kan treden.

Het concept-besluit introduceert een marktgebaseerd balanceringsregime en beoogt daarnaast de verhandelbaarheid van gas te verbeteren. De wijzigingen hebben hun oorsprong in het wetsvoorstel tot wijziging van de Gaswet tot versterking van de gasmarkt (Kamerstukken I & II, 31 904) dat ook op 30 november 2010 door de Eerste Kamer is aanvaard.

Een marktgebaseerd balanceringsregime
Om het gastransport veilig en doelmatig te laten plaatsvinden moet het transportnet 'in balans' zijn, dat wil zeggen dat het net op de juiste druk blijft en dat er per saldo niet meer gas aan het net wordt onttrokken dan er wordt ingevoed. Het nieuwe balanceringsregime stimuleert marktpartijen om te helpen het gastransportnet op de juiste druk te houden en geeft hun ook de middelen daarvoor. Zij krijgen up to date informatie over de onbalans in hun portfolio en de onbalans van het gasnet. Zij zullen hiermee beter in staat zijn om hun eigen portfolio en daarmee het gasnet in balans te houden.

Nieuw marktmodel
Met de introductie van programmaverantwoordelijkheid wordt de verantwoordelijkheid voor onbalans en de handel in gas op bijvoorbeeld de TTF gescheiden. Afnemers kunnen dus actief zijn op de TTF en hun programmaverantwoordelijkheid (verantwoordelijkheid voor onbalansen) aan een commerciƫle partij over dragen. Dit verlaagt voor hen de drempels voor handel op de TTF. Daarnaast is een verkoper van gas verplicht om gelijkwaardige aanbiedingen te doen voor levering op de aansluiting en levering op de TTF. Deze maatregelen zullen naar verwachting zorgen voor meer handel op de TTF en daarmee een betere werkende gasmarkt.

Zie ook
Codewijziging in het kader van de Wet versterking gasmarkt