Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Jaap de Keijzer reageert op CBb-uitspraken over de methodiek van regulering

Jaap de Keijzer, lid van de Raad van Bestuur van de NMa zegt: 'Wij hebben vandaag drie uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven ontvangen over de methodiek van onze regulering. Dat betreft de methodiek van regulering voor de regionale netbeheerders voor elektriciteit en voor de landelijke netbeheerders voor elektriciteit (TenneT) en gas (GTS).

In alle drie de besluiten heeft het CBb een grote mate van duidelijkheid geschapen over de reguleringsmethodiek. In de eerste uitspraak, voor de regionale netbeheerders, heeft het CBb materieel in overgrote meerderheid onze methodiek gevolgd. Dat betekent dat onze wijze van regulering robuust is gebleken en dat we die naar de toekomst toe kunnen voortzetten. Dat geldt in dezelfde mate voor de uitspraak inzake TenneT. Bij de uitspraak inzake GTS speelde een vraag van bevoegdheidsverdeling tussen de Minister van Economische Zaken en de NMa. Het gevolg is dat het reguleringskader voor GTS niet overeind is gebleven en de sector in onzekerheid verkeert. Dat betreuren wij. Tegelijkertijd zijn we tevreden dat er nu duidelijkheid is geschapen over de bevoegdheidsverdeling. De bal ligt nu bij de NMa om de regulering voor GTS onafhankelijk en met gebruikmaking van onze expertise verder in te richten. En dat kunnen we, gezien de eerste twee uitspraken. Wij zullen daarbij uiteraard oog houden voor zowel het belang van de consument als de noodzaak van investeringen die van belang zijn voor het beleid van de minister in het kader van de Nederlandse gasrotonde en voorzieningszekerheid. We zullen verder trachten om zo snel mogelijk rust en duidelijkheid op de gasmarkt te brengen.'