Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Informatievoorziening ProRail voldoet aan eisen NMa

Spoorwegbeheerder ProRail heeft, na tussenkomst van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de informatievoorziening over de toegang tot en het gebruik van het spoor op orde. De NMa legde drie maanden geleden een last onder dwangsom op aan ProRail. De toezichthouder wilde zo bewerkstelligen dat het bedrijf de spoorwegondernemingen juist en volledig informeert. ProRail diende de informatie uiterlijk 28 november 2006 te publiceren in de zogenaamde Netverklaring.

De Netverklaring is het wettelijk aangewezen document waarin alle informatie voor toegang tot en het gebruik van het spoor moet staan. Als ProRail niet aan de eis van de NMa had voldaan, dan had zij EUR 10.000 moeten betalen, per dag dat zij niet aan de last had voldaan, tot een maximum van EUR 400.000.

Nadat de last onder dwangsom was opgelegd, heeft ProRail bezwaar gemaakt tegen enkele onderdelen ervan. De NMa heeft hierop besloten de invulling van de last op twee punten aan te passen. ProRail hoeft niets meer te publiceren over de zogenaamde aanvullende toelatingseisen aan spoorvoertuigen, omdat de spoorwegbeheerder vooralsnog afziet van deze eisen. Daarnaast hoeft ProRail, die de last inmiddels heeft uitgevoerd, geen aparte regeling te publiceren over het vorderen van materieel bij calamiteiten, aangezien deze informatie al in een andere regeling is opgenomen.