Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Reactie NMa op nieuw contract Koninklijke Dirkzwager – Havenbedrijf Rotterdam

Op 24 december jongstleden publiceerde het Nieuwsblad Transport over een contract dat de Koninklijke Dirkzwager en het Havenbedrijf Rotterdam hebben gesloten; alle schepen die Rotterdam aandoen, blijven hun verplichte melding van hun verwachte aankomsttijd bij Koninklijke Dirkzwager doen.

Naar aanleiding van dit bericht komt de NMa met de volgende reactie. Pieter Kalbfleisch, bestuursvoorzitter van de NMa:
'Wij hebben kennis genomen van het bericht dat er een nieuw contract gesloten is tussen Koninklijke Dirkzwager en het Havenbedrijf Rotterdam. De Rotterdamse haven vormt een cruciaal knooppunt in onze economie en heeft dan ook de belangstelling van de NMa. Een gezonde dosis concurrentie kan immers een belangrijke bijdrage leveren aan de vitaliteit en flexibiliteit van de transportsector, zonder dat dit afbreuk doet aan publieke belangen zoals bijvoorbeeld de veiligheid in en rondom havens. Er is op dit moment geen aanwijzing dat het nieuwe contract tussen Koninklijke Dirkzwager en het Havenbedrijf Rotterdam een overtreding vormt van de Mededingingswet. De NMa zal het Havenbedrijf Rotterdam wel vragen de gekozen constructie nader toe te lichten."

Als personen en bedrijven in en rond de haven aanwijzingen hebben dat er sprake is van een overtreding van de Mededingingswet, dan ontvangt de NMa deze informatie of tips uiteraard graag. De NMa Informatie- en Tiplijn is te bereiken op 0800-0231885 (van 9.00 – 17.00 uur). Tips kunnen ook op anonieme basis worden verstrekt.