Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: tarieven voor regionale netbeheerders elektriciteit en gas met gemiddeld 8 procent per jaar omhoog

Vanaf januari 2011 stijgen de tarieven van de regionale gasnetbeheerders en de regionale elektriciteitsnetbeheerders met gemiddeld ongeveer 8 procent. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit dat de energierekening met ongeveer EUR 15 per jaar omhoog gaat. De NMa heeft afgelopen augustus voor de periode 2011-2013 nieuwe reguleringsmethoden vastgesteld. Op basis hiervan heeft de NMa vastgesteld dat de tarieven van de netbeheerders de komende drie jaar mogen stijgen om hun stijgende kosten op het gebied van duurzame energie en vervangingsinvesteringen te dekken.

De regionale netbeheerders hebben op basis van de methodebesluiten hun voorstellen voor de tarieven in 2011 bij de NMa ingediend. Na beoordeling van deze voorstellen op kostenoriƫntatie heeft de NMa de tarieven nu vastgesteld.

De NMa heeft voor het eerst tarieven voor de aansluitdienst voor gas vastgesteld. Dat leidt tot lagere en meer transparante tarieven.

Consumenten en bedrijven betalen de tarieven via hun energierekening; het transport voor de regionaal netbeheerders elektriciteit en gas is daar een onderdeel van. Het bedrag dat zij meer gaan betalen is mede afhankelijk van wie de regionale netbeheerder is.

De netbeheerders en andere belanghebbenden kunnen tegen deze tariefbesluiten bezwaar en beroep instellen. Bezwaren tegen de tariefbesluiten hebben geen schorsende werking op de invoering van de tarieven.