Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: reguleringsmethode zorgt voor redelijke tarieven afnemer en draagt bij aan betrouwbaar netwerk

De regionale netbeheerders hebben hun afnemers de afgelopen jaren redelijke tarieven voor het transport van energie in rekening gebracht. De inkomsten van de netbeheerders waren tegelijkertijd voldoende om hun wettelijk verplichte activiteiten en noodzakelijk geachte investeringen te financieren. Vanaf 2009 dekken de inkomsten van de netbeheerders de kosten echter niet meer volledig. Dit blijkt uit een winstenonderzoek dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) over de periode 2006–2009 heeft uitgevoerd. De regionale netbeheerders mogen vanaf 2011 hun transporttarieven geleidelijk laten stijgen. Deze toegestane stijging van tarieven is vastgelegd in de reguleringsmethode voor de periode 2011-2013 die de NMa deze zomer heeft vastgesteld.

De tariefstijging vanaf 2011 volgt op een jarenlange periode van tariefdalingen. Uit het winstenonderzoek blijkt dat de inkomsten van de regionale netbeheerders over de gehele periode 2006-2009 nog voldoende waren om de kosten voor gereguleerde activiteiten te dekken. De winsten waren niet te hoog en niet te laag. Te hoge winsten zouden een indicatie kunnen zijn dat afnemers teveel betalen voor hun netbeheer. Te lage inkomsten zouden erop kunnen duiden dat de regionale netbeheerders op termijn hun noodzakelijke investeringen niet meer kunnen financieren.

Daar waar de NMa in het winstenonderzoek terugkeek op de periode 2006-2009, heeft zij in een tweede onderzoek een toets uitgevoerd op de reguleringsmethode vanaf 2011. Hieruit blijkt dat een efficiënt werkende netbeheerder in de periode 2011-2013 onder diverse omstandigheden een gezonde financiële positie kan waarborgen en voldoende kan investeren. Jaap de Keijzer, bestuurslid van de NMa: 'De NMa kijkt naar het verleden, het heden en de toekomst van de financiële positie van netbeheerders. Hierin heeft de NMa een verantwoordelijkheid. Naast redelijke tarieven voor de afnemer, staan wij ook voor een betrouwbaar netwerk. Efficiënte netbeheerders moeten financieel in staat zijn de noodzakelijke investeringen in het energienetwerk uit te voeren. De doorwerking van de kostenverandering uit het verleden in de regulering voor de volgende periode is hierbij een aandachtspunt, vandaar dat we hier verder onderzoek naar zullen doen.'

Meer informatie:
Winstenonderzoek en Financiële Effectenanalyse