Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: voorbarige berichtgeving fusie Vlietland Ziekenhuis met DSW

In recente berichtgeving over de fusieplannen van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam en verzekeraar DSW is het beeld ontstaan dat de NMa deze fusie heeft goedgekeurd. Dit is niet juist.

Op 18 februari van dit jaar heeft de NMa vastgesteld dat voor de voorgestelde fusie tussen DSW en Vlietland een vergunning vereist is. Dit betekent dat de NMa een diepgaand onderzoek zal doen om na te gaan of de belangen van patiënten en verzekerden niet worden geschaad. Partijen hebben tot op heden geen aanvraag voor een vergunning ingediend. De NMa heeft dan ook geen vergunning verleend. Zonder deze vergunning kan de fusie niet doorgaan.

Echter, de plannen van partijen kunnen wijzigen waardoor de voorgenomen samenwerking tussen DSW en Vlietland niet meer als een fusie valt te kwalificeren. Als er geen sprake is van een fusie, kan de NMa de samenwerking ook niet als zodanig beoordelen.

De NMa zal bij gewijzigde plannen nauwgezet controleren of er aan de regels van de Mededingingswet (o.a. het kartelverbod) wordt voldaan.