Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Reactie van de NMa op de discussie over de rente op de hypotheekmarkt

De afgelopen periode is er veel publiciteit geweest over de hoogte van de rentetarieven in Nederland die hypotheekverstrekkers rekenen. De Vereniging Eigen Huis en verschillende politieke partijen roepen op tot een onderzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Hieronder volgt een reactie van de NMa op dit onderwerp.

De NMa monitort de financiële sector continu via haar Monitor Financiële Sector (MFS). In dat kader onderzoekt de NMa regelmatig verschillende rentetarieven, waaronder de rekening-couranttarieven voor het MKB en de hypotheekmarktrente. Over de tarieven voor rekening-courant heeft de NMa in maart 2009 haar bevindingen gepubliceerd.

De NMa onderzoekt momenteel de Nederlandse hypotheekmarkt op twee manieren. Allereerst voert de NMa een bondige quick scan uit naar de hoogte van de hypotheekrentes, de ontwikkeling van de marges in de hypotheekmarkt en eventuele verschillen met de ontwikkelingen in vergelijkbare landen. In de quick scan kijkt de NMa ook naar mogelijke verklaringen voor deze ontwikkelingen in Nederland en voor eventuele verschillen met andere landen. De quick scan zal naar verwachting in oktober gereed zijn.

De quick scan dient als basis voor een tweede, meer diepgaand, onderzoek naar de mate van concurrentie op de hypotheekmarkt. Hierin onderzoekt de NMa onder meer wat de marktstructuur is, in hoeverre de markt concurrerend is, welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en wat de achtergronden daarvoor zijn. De NMa hoopt het tweede onderzoek binnen een half jaar af te ronden.

Elke concrete aanwijzing die wijst op onderlinge afstemming van gedragingen van banken, ontvangt de NMa graag.

Zie ook:
Tip ons

 

 

Bijlagen

Rekening-courantkredietverlening aan MKB (PDF - 330.05 KB)