Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

NMa raadpleegt samenleving over Agenda 2010-2011

20-10-2009

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft een brief verzonden naar ongeveer 200 ondernemingen, brancheorganisaties en andere belanghebbenden uit de politiek, wetenschap en het bedrijfsleven om hen te raadplegen over haar Agenda voor 2010-2011. De brief schetst in kort bestek welke sectoren de NMa de komende jaren bijzondere aandacht wil geven en bevat een aantal vragen over de keuze voor deze aandachtsgebieden. Behalve meningen over de aandachtsgebieden voor 2010-2011 vraagt de NMa ook om reacties over de vraag welke kansen en/of risico's er zijn wanneer er kennis- en informatie-uitwisseling plaatsvindt tussen (overheids)instanties. De NMa betrekt de reacties bij het opstellen van haar NMa-Agenda voor 2010-2011. Deze verschijnt medio januari 2010.

Elke twee jaar bepaalt de NMa welke onderwerpen er spelen op het gebied van toezicht en welke sectoren van de economie specifieke aandacht krijgen. Deze worden geselecteerd op basis van de marktstructuur binnen de sector, de aanwezigheid van wettelijke regels die de mededinging beïnvloeden en het economisch belang van de sector. In de geselecteerde sectoren is niet op voorhand sprake van een overtreding van de Mededingingswet, maar de marktverhoudingen maken de kans erop groter. Voor 2010-2011 kiest de NMa voor de volgende aandachtsgebieden:

  • Energie
  • Zorg
  • Verwerkende industrie
  • Zakelijke dienstverlening