Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Reactie van Jaap de Keijzer op berichtgeving van TenneT

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft vandaag de methodebesluiten voor TenneT vastgesteld. Deze besluiten bevatten een robuuste methode voor toekomstige investeringen in het landelijk hoogspanningsnet. De NMa heeft kennis genomen van het persbericht van TenneT. Jaap de Keijzer, portefeuillehouder voor energie in de Raad van Bestuur van de NMa: 'Ik maak bezwaar tegen de berichtgeving van TenneT. TenneT schetst een onjuist beeld over het toekomstige investeringsklimaat door op te merken dat de NMa de noodzakelijke investeringen beperkt stimuleert. Onze methode is juist robuust voor de toekomst. TenneT kan alle kosten van concrete investeringsprojecten volledig terugverdienen, waarbij een redelijk rendement op de lange termijn is inbegrepen. We hebben daarbij deze keer ook goed gelet op de vertraging tussen het moment van het doen van een investering en de vergoeding van de kosten. We gaan er daarbij uiteraard van uit dat TenneT doelmatig werkt'.

Erfenis uit het verleden
TenneT kampt met een erfenis uit het verleden: de netten van 2000 zijn niet efficiënt aangelegd. Dit blijkt uit een vergelijking van de prestaties van TenneT met landelijke netbeheerders uit andere Europese landen, waar voor het eerst ook de netten van voor 2000 zijn meegenomen. De NMa vindt het onterecht dat afnemers volledig voor deze inefficiënties moeten opdraaien, zoals tot en met 2010 het geval is geweest. Jaap de Keijzer: 'TenneT moet de gevolgen van eigen handelen dragen. Dit is op een markt met concurrentie niet anders. Ik vind het wel belangrijk om rekening te houden met het tempo waarmee TenneT deze inefficiënties weg kan werken. Wij vinden het redelijk dat die last met ingang van deze reguleringsperiode eerlijker wordt verdeeld tussen de onderneming en de afnemers. Dit is een principieel verschil van mening met TenneT. Deze kwestie gaat echter over het verleden, en zegt niets over de robuustheid van onze methode voor toekomstige investeringen'.

Doelmatige bedrijfsvoering mag verlangd worden
Voor de volledigheid merkt de NMa op dat van TenneT verlangd mag worden dat de doelmatigheid van haar bedrijfsvoering blijft verbeteren. Dit geldt voor alle organisaties, privaat en publiek. Om TenneT hiertoe te blijven bewegen, geeft de NMa TenneT alleen een vergoeding voor doelmatige kosten, niet voor de werkelijk gemaakte kosten.

Zie ook