Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Nacontrole NMa: gezamenlijke inkoop voor adverteerders mogelijk

De afgelopen periode heeft de NMa gesprekken gevoerd met ondernemingen en overheidsinstanties die actief zijn in de advertentiemarkt. Hieruit bleek dat gezamenlijke inkoop niet langer collectief wordt verhinderd. Een aantal private partijen profiteert van de afschaffing van het zogenaamde Stapelverbod.

Op aandringen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is het Stapelverbod in 2007 uit de Regelen van de Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (ROTA) geschrapt omdat het verbod de concurrentie tussen mediabureaus en media-exploitanten mogelijk belemmerde. Dit verbod hield in dat uitgevers geen advertentiecontracten met meerdere adverteerders tegelijk mochten sluiten.
Over de effecten die het afschaffen van het verbod voor de markt heeft gehad, lopen de meningen van marktpartijen uiteen. Enkele mediabureaus wezen erop dat voor hen meer ruimte is ontstaan in de onderhandelingen met media-exploitanten terwijl een ander aangaf dat gezamenlijke inkoop van beperkt belang is aangezien prijzen voornamelijk afhangen van het totaal aan mediabestedingen van klanten via een bepaald mediabureau. Voor gezamenlijke ondernemingen en lagere overheden lijkt het afschaffen van het verbod er in ieder geval toe te hebben geleid dat zij kunnen profiteren van lagere tarieven en hierdoor individueel kosten kunnen besparen.