Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: alsnog 100% clementie voor leverancier verkeersregelinstallaties

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft na een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam alsnog 100% boete-immuniteit toegekend aan Vialis Traffic B.V. Dit betekent dat de eerder aan Vialis opgelegde boete komt te vervallen. Vialis kreeg de boete wegens betrokkenheid bij een kartel in de verkeersregelinstallatiesector (onderdeel van de bouwsector).

In 2008 heeft de NMa aan Vialis een boete opgelegd van EUR 41.991,00, waarin 80% clementie was verrekend. De NMa besloot geen 100% clementie ofwel boete-immuniteit te verlenen omdat zij van oordeel was dat Vialis door het beleggen van bijeenkomsten over clementie met de andere karteldeelnemers het onderzoek van de NMa heeft kunnen belemmeren. Vialis is hiertegen in beroep gegaan bij de Rechtbank Rotterdam. In maart 2010 oordeelde de rechter dat de NMa het besluit onvoldoende gemotiveerd had, gelet op de stelling van Vialis dat er in andere deelsectoren van de bouw vergelijkbare gedragingen hadden plaatsgevonden. De NMa heeft besloten de boete op EUR 0,00 vast te stellen omdat zij het niet meer opportuun acht nader onderzoek te doen naar de bijeenkomsten in de diverse deelsectoren van de bouw in het voorjaar van 2004.