Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: Schiphol moet luchthaventarieven verlagen met EUR 1,7 miljoen

Luchthaven Schiphol dient EUR 1,7 miljoen aan teveel geïnde kosten voor de afschrijving van de grond onder de Polderbaan te verrekenen in de luchthaventarieven die per 1 april 2010 gelden. Dit concludeert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) na een controle van de Financiële verantwoording van Schiphol.

Schiphol brengt voor het gebruik van de luchthaven tarieven in rekening bij luchtvaartmaatschappijen, zoals de landingstarieven en de tarieven voor de afhandeling van passagiers en hun bagage. Schiphol moet deze tarieven verlagen omdat de luchthaven ten onrechte de kosten voor de afschrijving van de grond onder de Polderbaan heeft opgenomen in de luchtvaarttarieven. Op grond onder landingsbanen wordt volgens bedrijfseconomisch gebruik niet afgeschreven en de kosten daarvan mogen daarom niet aan de luchtvaartmaatschappijen worden doorbelast. Het is Schiphol wel toegestaan de vermogenskosten voor de grond door te berekenen aan de gebruikers. Schiphol heeft overigens ingestemd met de aanpassing. De verlaging wordt per 1 april 2010 in de nieuwe tariefvoorstellen verrekend.

Achtergrond tariefregulering Schiphol
In juli 2006 is in de Wet luchtvaart de regulering van de tarieven en voorwaarden van Schiphol in werking getreden. De tarieven die Schiphol vaststelt voor haar luchtvaartactiviteiten, moeten kostengeoriënteerd zijn. Met behulp van een door de NMa goedgekeurd toerekeningssysteem worden de relevante kosten bepaald. Verder moeten de tarieven non-discriminatoir en redelijk zijn. Luchtvaartmaatschappijen die het niet eens zijn met de luchthaventarieven kunnen hierover een klacht indienen bij de NMa.