Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Reactie NMa op berichtgeving over samenwerking verzekeraars in notarispool

Recent zijn verschillende berichten in de media verschenen over de samenwerking van verzekeraars in een notarispool. Er zou sprake zijn geweest van een kartel. Naar aanleiding hiervan reageert Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Pieter Kalbfleisch: 'De NMa heeft niet definitief vastgesteld dat er sprake is van een overtreding. In 2008 hebben wij een rapport opgemaakt en onze zorg geuit over het feit dat een pool van verzekeraars 60% van de markt in handen had op het gebied van beroepsaansprakelijkheids-verzekeringen van notarissen. In het rapport hebben we vastgesteld dat er mogelijk sprake zou zijn van een inbreuk van de mededingingswet.
Het Verbond van Verzekeraars heeft ons signaal voortvarend opgepakt, en heeft met de verzekeraars een protocol voor self assessment opgesteld. Door dit protocol mogen pools in de toekomst maximaal 20% marktaandeel hebben. Ook hebben de verzekeraars toegezegd vier concrete pools, waaronder de notarispool, op te heffen of aan te passen. De NMa heeft deze toezeggingen vorige week in een toezeggingsbesluit aanvaard. Uiteraard ziet de NMa toe op de naleving van de toezeggingen."