Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: consumentenvertrouwen in energiemarkt licht gestegen

Het vertrouwen van consumenten in de energiemarkt is licht toegenomen. Consumenten zijn beter te spreken over de administratieve dienstverlening en de klachtafhandeling van de energiebedrijven. Ook vinden zij de betrouwbaarheid van informatie van energiebedrijven verbeterd.

Dit blijkt uit het meest recente onderzoek waarbij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) jaarlijks consumenten vraagt naar hun ervaringen op de in 2004 geliberaliseerde energiemarkt. 'De aspecten waar wij ons als toezichthouder de afgelopen jaren op hebben gericht, laten verbetering zien. Maar er is nog een wereld te winnen als het gaat om de mate waarin de consument de beschikbare informatie als overzichtelijk ervaart,' zegt Peter Plug, directeur van de Directie Toezicht Energie van de NMa.

Consumenten geven aan dat zij de komende twee jaar niet snel zullen overstappen naar een andere energieleverancier. Dit komt niet alleen doordat zij de beschikbare informatie van de verschillende aanbieders ondoorzichtig en onoverzichtelijk vinden, maar consumenten zijn over het algemeen tevreden met hun huidige leverancier. Plug: 'Door het gebrek aan goed vergelijkbare informatie is er nog te weinig beweging op de energiemarkt. De lage overstapbereidheid van consumenten vormt op haar beurt weer een van de grootste toetredingsdrempels voor nieuwe energieaanbieders.'

De NMa zal zich de komende tijd daarom blijven richten op het verbeteren van de transparantie op de energiemarkt zodat de consument een goed afgewogen keus kan maken. Zo hecht de toezichthouder veel waarde aan uniforme prijsvermelding. Daarnaast zal zij de prestaties van de energiebedrijven in de overgangsfase naar een aantal belangrijke marktontwikkelingen nauwlettend volgen en waar nodig bijsturen. Denk aan de splitsing van de energiebedrijven, wijzigingen in de metermarkt en de invoering van het leveranciersmodel. 'Het goed doorlopen van deze ontwikkelingsfase is cruciaal voor het vasthouden en verbeteren van het vertrouwen van de energieconsument,' aldus Plug.

In het vandaag gepubliceerde rapport wordt ook ingegaan op de variƫteit aan producten die energieleveranciers aan klanten bieden en de prijsontwikkelingen op deze markt. Naast de nog lage bereidheid van consumenten om over te stappen op een andere energieaanbieder, zijn er in de energiemarkt voor nieuwe spelers andere toetredingsdrempels die de concurrentie bemoeilijken. Het onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek heeft deze drempels in een apart rapport in kaart gebracht. De NMa zal de komende tijd bepalen welke drempels geslecht kunnen worden.

Consumenten die energiebedrijven willen vergelijken, kunnen naar de website van ConsuWijzer ( www.consuwijzer.nl). Hier vindt de consument onder andere informatie over prijsvergelijkingsites. Ook zijn hier de scorekaarten te vinden die de NMa ieder kwartaal publiceert. Deze scorekaarten geven per energiebedrijf aan hoe het is gesteld met de tijdigheid van het versturen van facturen na een overstap of verhuizing.

 

Bijlagen

Marktmonitor Energie 2007 (PDF - 1007.49 KB) Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie, rapprt van SEO economisch onderzoe (PDF - 696.25 KB)