Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DHC - Eurofiber (Concentratiebesluit)

DHC Limited heeft meegedeeld aan de NMa zeggenschap wil verkrijgen over Eurofiber, onderdeel van de Reggeborgh Group.

Na onderzoek van de melding en de daarbij ingediende gegevens heeft de Raad vastgesteld dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt. De NMa heeft geen reden om aan te nemen dat de concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren.

De NMa deelt mee dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft, geen vergunning is vereist.

 

Documenten

DHC - Eurofiber (Concentratiebesluit) (PDF - 5.42 MB)