Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op klacht EWS over erkenningsregeling ABN en Borg

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot afwijzing van een aanvraag tot het nemen van een besluit op grond van artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet.

Electronic Warning Systems B.V. heeft op 5 augustus 1998 een offerte ingediend bij Stipt uitzendbureau te IJmuiden. De offerte had betrekking op het installeren van een beveiligingssysteem. Een medewerkster van dit uitzendbureau meldde EWS dat ABN Amro Assuradeuren B.V.had meegedeeld dat Stipt uitzendbureau alleen een bedrijfspolis kon afsluiten bij ABN, indien zij haar pand zou beveiligen door en door Stichting Kwaliteitsborging Preventie erkend bedrijf.

Uit de overwegingen volgt dat de erkenningsregeling voldoet aan de criteria van openheid, transparantie, onafhankelijkheid en aanvaarding van door andere systemen gelijke waarborgen. In de erkenningsregeling zijn geen andere mededingingsbeperkingen opgenomen. Derhalve valt de regeling niet onder het verbod van artikel 6 Mw.H

et opnemen van de eis van Borg-erkenning in de bedrijfpolis van ABN
kan gelet op het bovenstaande niet aangemerkt worden als een mededingingsbeperkende overeenkomst.

Artikel 24 Mw verbiedt ondernemingen misbruik te maken van een
economische machtspositie. Door klager is niet aannemelijk gemaakt dat
ABN over een economische machtspositie beschikt in de zin van artikel 1,
sub i, Mw. Daarnaast bieden een groot aantal verzekeringsmaatschappijen
een bedrijfspolis aan. Gelet op bovenstaande acht de d-g NMa een nader
onderzoek naar het bestaan van economische machtspositie in dit geval niet
opportuun.

 

Bijlagen

Besluit op klacht EWS over erkenningsregeling ABN en Borg (PDF - 69.71 KB)