Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Schreiner - Air Holland

De directeur-generaal van de NMa is tot de slotsom gekomen dat er voldoende indicatie is om aan te nemen dat door het afwachten van de onderzoeksperiode onherstelbare schade aan de voorgenomen concentratie ontstaat zodat er sprake is van een gewichtige reden in de zin van artikel 40 van de Mededingingswet. Het verzoek tot ontheffing wordt derhalve toegewezen.

 

Bijlagen

Besluiten inzake ontheffing van melding om gewichtige redenen (art. 40) in zaak 1597 (PDF - 55.99 KB)