Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit ontheffing kartelverbod selectieve distributieovereenkomst Breitling en Koster

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 17 van de Mededingingswet voor een periode van tien jaar vanaf de datum van aanvraag.

Op 20 oktober 1998 heeft de d-g NMa een aanvraag om ontheffing van het
verbod van artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet ontvangen
(zaaknummer 1122). Het betreft een (standaard) selectieve distributie-
overeenkomst (hierna: de overeenkomst) welke M. Koster & Zn. v.o.f. (hierna: Koster) als alleenvertegenwoordiger voor Nederland van Breitling horloges van Breitling S.A. afsluit met juweliers/wederverkopers.

Gegeven de situatie waarbij er slechts een zeer beperkt aantal producten
beschikbaar is, is een voornoemde beperking van het aantal (potentile)
Breitling-verkopers en een dergelijke wijze van spreiding een onmisbare
beperking om de bovengenoemde voordelen met betrekking tot de distributie
van Breitling horloges te genereren.

Ook de door Koster gehanteerde kwalitatieve criteria zijn noodzakelijk
voor het goed functioneren van het selectieve distributiestelsel van Breitling-
horloges, zoals blijkt uit de beschrijving die hierboven van het distributiesysteem is gegeven. Het selectieve distributiesysteem levert een verbetering van de distributie op, die voordelen voor gebruikers meebrengt.

Gezien de aanwezigheid van vele partijen binnen het topsegment van de
horlogemarkt en de aanwezigheid van uiteenlopende verkoopkanalen blijft er
voldoende restconcurrentie over.

 

Bijlagen

Besluiten inzake mededingingsafspraken (inclusief besluiten op klachten) in zaak 1122, 701 (PDF - 84.56 KB)