Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontheffing OCI Terminal Europoort B.V. gas (besluit op bezwaar)

Aan OCI Terminal Europoort B.V. is een tweetal ontheffingen verleend voor haar elektriciteitsnet en gasnet op de locatie Wolgaweg 31, 3198 LR Europoort te Rotterdam.

OCI Terminal Europoort B.V. beschikt over een elektriciteitsnet en een gasnet. OCI beheert deze netten zelf. In een beperkt aantal gevallen is het mogelijk om een ontheffing te krijgen van de verplichting om een netbeheerder voor deze netten aan te wijzen en kan de ontheffinghouder zelf de netten beheren.

Aanvankelijk waren de ontheffingen geweigerd omdat de processen die de betrouwbaarheid en veiligheid van de netten waarborgen, niet voldoende waren. Hiermee is niet gezegd dat de netten onveilig waren, wel dat de processen ontbraken die daartoe normaliter bepaalde waarborgen bieden. Naar aanleiding van de weigering om de ontheffingen te verlenen en de waarschuwingsbrief die de NMa aan OCI had gestuurd om een netbeheerder aan te wijzen, heeft OCI de zorgen van de NMa ter harte genomen en de belangrijkste processen snel op orde gebracht. Deze processen, de aanvullingen hierop en nieuwe informatie die de NMa heeft verkregen, maakt dat de ontheffingen nu wel aan OCI kunnen worden verleend. De processen zijn thans op orde en de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten wordt hierdoor gewaarborgd. Om zeker te stellen dat dit ook voor de toekomst geldt, zijn extra voorschriften aan de ontheffing verbonden.

 

Bijlagen

Ontheffing OCI Terminal Europoort B.V. gas in zaak 103688 (PDF - 500.36 KB)