Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Pilotproject veiling grenscapaciteit

GTS heeft de NMa om medewerking gevraagd een pilotproject voor het veilen van transportcapaciteit tussen de gasnetwerken van GTS en Gasunie Deutschland. Aangezien het veilen van transportcapaciteit deels strijdig is met huidige regelgeving heeft GTS de NMa gevraagd de pilot mogelijk te maken.

Door het veilen van transportcapaciteit komt één interne gasmarkt als doel dichterbij. Veilen leidt tot een eerlijker toegang tot de schaarse transportcapaciteit; iedere marktpartij kan onder gelijke omstandigheden meedingen. De capaciteit krijgt bovendien een prijs die overeenkomt met de waardering daarvan in de markt. Deze waardering van capaciteit levert tevens belangrijke signalen op voor investering in uitbreiding van de capaciteit.

 

Bijlagen

104110 Bekendmaking besluit in Staatscourant (PDF - 113.3 KB) 104110 Besluit proefproject grenspunt Oude Statenzijl (PDF - 351.42 KB) 104110 Zienswijze VOEG (PDF - 112.85 KB) 104110 Zienswijze Energie-Nederland (PDF - 138.9 KB) 104110 Terinzagelegging conceptbesluit in Staatscourant (PDF - 113.06 KB) 104110 Conceptbesluit proefproject grenspunt Oude Statenzijl (PDF - 90.04 KB) 104110 Aanvraag GTS (PDF - 69.21 KB) 104110 Evaluatierapport (PDF - 4.63 MB)