Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Nader onderzoek nodig naar fusie Spaarne Ziekenhuis en Kennemer Gasthuis (concentratiebesluit)

De Nederlandse Mededingingautoriteit (NMa) constateert dat de voorgenomen fusie tussen Stichting Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis en Stichting Kennemer Gasthuis mogelijk de concurrentie beperkt op de markt voor ziekenhuiszorg. De NMa heeft daarom besloten dat voor het tot stand brengen van deze fusie een vergunning is vereist. De twee ziekenhuizen concurreren met name met elkaar en veel minder met omliggende ziekenhuizen. Door de fusie valt de concurrentiedruk weg die beide ziekenhuizen op elkaar uitoefenen. Dit kan gevolgen hebben voor de betaalbaarheid en kwaliteit van de ziekenhuiszorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een zienswijze afgegeven in deze zaak. De NZa signaleert mogelijke nadelen van deze fusie, waaronder een prijsverhoging.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 7332 (PDF - 330.11 KB)