Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Jumbo mag C1000 onder voorwaarden overnemen (concentratiebesluit)

De Raad deelt mede dat onder voorwaarden het tot stand brengen van de concentratie tussen Jumbo en C100 geen vergunning vereist.

Jumbo mag C1000 overnemen onder de voorwaarde dat in achttien plaatsen een winkel van Jumbo of C1000 wordt verkocht.

Jumbo Groep Holding B.V. is voornemens uitsluitende zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet, over C1000 B.V., onderdeel van CVC Capital Partners (hierna: CVC).

Na onderzoek van deze melding is de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht. Hij heeft geen reden om aan te nemen dat na wijziging van de melding de concentratie, onder de voorwaarden zoals beschreven in de punten 111 tot en met 124 van het besluit, de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren.

 

Documenten

Jumbo mag C1000 onder voorwaarden overnemen (concentratiebesluit) (PDF - 152.36 KB)
 

Bijlagen

Besluit in zaak 7323 (PDF - 150.75 KB)
 

Meer in deze zaak