Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Omring Holding mag Omring Thuisservice overnemen (concentratiebesluit)

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit deelt mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is vereist.

De Omring Holding B.V. voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet, over Omring Thuisservice B.V. Omring Holding en ISS Cure & Care B.V. oefenen thans gezamenlijke zeggenschap uit over Omring Thuisservice.

De Raad heeft geen reden om aan te nemen dat de concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op
significante wijze zou kunnen belemmeren.

 

Documenten

Omring Holding mag Omring Thuisservice overnemen (concentratiebesluit) (PDF - 15.21 KB)
 

Bijlagen

Besluit in zaak 7328 (PDF - 15.21 KB)