Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op ontheffing kartelverbod Inkoopsamenwerkingsovereenkomst VGZ, OZ en CZ

Verzoek ontheffing wordt afgewezen. NMa concludeert dat het samenwerkingsverband tussen VGZ, OZ en CZ tot gevolg heeft dat er neit langer sprake is van restconcurrentie.

 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot afwijzing van een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 17 van de Mededingingswet, omdat niet aan de in artikel 17 Mw gestelde ontheffingscriteria wordt voldaan.

Op 27 maart 1998 en 13 maart 1998 heeft de directeur-generaal van de
Nederlandse mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) van respectievelijk
Zorgverzekeraar VGZ (hierna: VGZ), OZ zorgverzekeringen (hierna: OZ) en CZ zorgverzekeringen (hierna: CZ) een aanvraag ontvangen om op grond van het bepaalde in artikel 17 van de Mededingingswet (hierna ook: Mw), ontheffing te verlenen van het kartelverbod zoals neergelegd in artikel 6 Mw. De aanvraag heeft betrekking op een inkoopsamenwerkingsovereenkomst tussen OZ, VGZ en CZ (hierna: het Samenwerkingsverband), zoals die op 23 december 1997 schriftelijk is vastgelegd.

Op basis van de beschikbare informatie en gezien de huidige omstandigheden wordt geconcludeerd dat de instandhouding of werking van het Samenwerkingsverband een beperking van de mededinging ten gevolge heeft op de:
- markten voor de inkoop van extramurale zorg
- markten voor Hulpmiddelen met aanpassing;

NMa concludeert dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn gesteld in artikel 17 Mw. Het Samenwerkingsverband heeft ten gevolge dat op een groot aantal inkoopmarkten niet langer sprake is van (effectieve) restconcurrentie. Aangezien het Samenwerkingsverband als geheel voorwerp is van het ontheffingsverzoek wordt het Samenwerkingsverband als geheel afgewezen.

 

Bijlagen

Besluit op ontheffing kartelverbod Inkoopsamenwerkingsovereenkomst VGZ, OZ en CZ (PDF - 111.27 KB)