Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Axxicom Thuishulp mag ZZG Thuisservice overnemen (concentratiebesluit)

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit deelt mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is vereist.

Axxicom Thuishulp B.V., een onderdeel van Facilicom Services Group N.V., is voornemens zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet, over ZZG Thuisservice B.V., onderdeel van Stichting ZZG zorggroep.

De Raad heeft geen reden om aan te nemen dat de concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren.

 

Documenten

Axxicom Thuishulp mag ZZG Thuisservice overnemen (concentratiebesluit) (PDF - 10.31 KB)
 

Bijlagen

Besluit in zaak 7314 (PDF - 12.21 KB)