Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

A-ware Food Group - AB Texel Holding (concentratiebesluit)

A-ware Food Group B.V. is voornemens zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet, over AB Texel Holding B.V.

Na onderzoek van de melding en de daarbij ingediende gegevens heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit ( NMa) vastgesteld dat er geen reden is om aan te nemen dat de concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren.

Voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft is geen vergunning vereist.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 7318 (PDF - 11.43 KB)