Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beleidsregel NMa beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen (elektriciteit)

Vandaag publiceert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de beleidsregel ‘Beleidsregel NMa beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen’.
Het doel van de beleidsregel is netbeheerders duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop de NMa de doelmatigheid van een bijzondere uitbreidingsinvestering of uitbreidingsinvestering van nationaal belang beoordeelt. Op 1 juli 2011 heeft de NMa een conceptversie van deze beleidsregel ter inzage gelegd. Op basis van de ontvangen zienswijzen heeft de NMa de beleidsregel op een aantal onderdelen gewijzigd.

De aanleiding om de beleidsregel vast te stellen, is de inwerkingtreding van verschillende wetsartikelen over uitbreidingsinvesteringen op 1 juli 2011, alsmede enkele voorgenomen wetswijzigingen die thans nog bij de Staten Generaal in behandeling zijn. Op basis hiervan dient de NMa de doelmatigheid van bijzondere uitbreidingsinvesteringen te bepalen. De NMa legt met deze beleidsregel vast op welke wijze de toetsing op doelmatigheid van bijzondere uitbreidingsinvesteringen plaatsvindt. De doelmatige kosten mogen de netbeheerders vervolgens in hun tarieven verrekenen.

De beleidsregel treedt in werking als artikel 41b, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en de artikelen 81b, tweede lid, en 82, tiende lid, van de Gaswet in werking zijn getreden.

 

Bijlagen

Beleidsregel doelmatigheid (PDF - 36.59 KB) Kennisgevingsformulier uitbreidingsinvestering (XLS - 94.5 KB) Invulinstructie Kennisgevingsformulier UI (PDF - 69.34 KB)