Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Nader onderzoek nodig naar fusie TweeSteden ziekenhuis en St. Elisabeth Ziekenhuis (concentratiebesluit)

Op 10 november hebben het TweeSteden ziekenhuis in Waalwijk, Tilburg en Oisterwijk en het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg hun voornemen tot fuseren bij de NMa gemeld.

Vervolgens heeft de NMa onder meer per gemeente onderzocht naar welke ziekenhuizen de voorkeur van patiënten uitgaat en wat de reisafstanden zijn naar verschillende ziekenhuizen in Noord-Brabant. Uit dit onderzoek blijkt dat het merendeel van de patiënten uit Midden-Brabant voor algemene ziekenhuiszorg naar één van de ziekenhuizen gaat. De twee ziekenhuizen concurreren dus met name met elkaar. De concurrentie vanuit ziekenhuizen in Breda, 's-Hertogenbosch en omgeving Eindhoven is veel minder groot dan tussen de ziekenhuizen die nu willen fuseren.

Gelet op het bovenstaande deelt de Raad van Bestuur van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft een vergunning is vereist.

 

Documenten

Nader onderzoek nodig naar fusie TweeSteden ziekenhuis en St. Elisabeth Ziekenhuis (concentratiebesluit) (PDF - 217.16 KB)
 

Bijlagen

Besluit in zaak 7295 (PDF - 230.16 KB)