Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit Delta Eemshaven - Enexis aansluitkosten

In het geschilbesluit worden de klachten van Delta Eemshaven tegen Enexis beoordeeld. Het geschil spitst zich toe op de vraag of Enexis een bijdrage mocht verlangen van Delta Eemshaven voor de kosten van een transformator, die nodig was om een aansluiting voor Delta Eemshaven te kunnen realiseren. Verder speelt de vraag of bij de berekening van de aansluitkosten is uitgegaan van het dichtstbijzijnde punt in het net overeenkomstig artikel 27, lid 2, sub d van de E-wet. Tenslotte wordt door Delta Eemshaven een beroep gedaan op de restitutieregeling, omdat voor de aansluiting een kabel is aangelegd van het verdeelstation naar Delta Eemshaven. Op deze kabel is Delta Delfzijl aangesloten. De klachten worden deels gegrond verklaard: Enexis mag de kosten van de transformator niet bij Delta Eemshaven in rekening brengen. Door de wijze waarop de aansluitingen zijn gerealiseerd is een deel van de kabel net geworden. Door hier geen rekening mee te houden is Enexis bij de berekening van het aansluittarief niet uitgegaan van het dichtstbijzijnde punt in het net conform artikel 27 E-wet. Aan een beoordeling van het van toepassing zijn van de restitutieregeling komt de Raad aldus niet meer toe.

 

Bijlagen

103604 Besluit inzake het geschil Delta Eemshaven B.V. – Enexis B.V. (PDF - 72.2 KB)