Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar Tarievenbesluit Stedin RNB Elektriciteit 2011

Subzaaknummer: _5/26, _1/64, _3/53

Op 1 december 2011 heeft Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit beslist op de bezwaren tegen de besluiten tot vaststelling van de tarieven voor het transport van elektriciteit 2011 voor de regionale netbeheerders elektriciteit. De vereniging FME/CWM (hierna: FME) en de Vereniging voor Milieu, Energie en Water (hierna: VEMW) hebben algemeen bezwaar gemaakt tegen alle tariefbesluiten 2011.

In dit besluit verklaart de Raad de bezwaren van Stedin ongegrond. De bezwaren van Stedin zien op de verrekening van kosten die voortvloeien uit cross border lease-overeenkomsten. De Raad is van oordeel dat deze kosten op basis van de Wet onafhankelijk netbeheer niet voor vergoeding in de tarieven in aanmerking komen. Een belangrijk deel van de gronden van FME is niet gericht tegen het bestreden besluit, maar tegen de methode. Deze gronden kunnen daarom niet in onderhavige bezwaarprocedure worden ingebracht. Het bezwaar van VEMW dat geen negatieve x-factor kan worden vastgesteld, richt zich feitelijk tot de vaststelling van het x-factorbesluit. Ook dit bezwaar kan daarom niet in het kader van onderhavige procedure worden ingebracht. De beslissing op de bezwaren van FME en VEMW die zien op de tarieven van andere netbeheerders, komen in afzonderlijke besluiten met zaaknummer 103679 aan de orde.

 

Documenten

Besluit op bezwaar Tarievenbesluit Stedin RNB Elektriciteit 2011 (PDF - 8.25 MB)