Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar Tarievenbesluit Rendo RNB Elektriciteit 2011

Subzaaknummer:  _2/21, _1/61, _3/50

Op 1 december 2011 heeft Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit beslist op de bezwaren tegen de besluiten tot vaststelling van de tarieven voor het transport van elektriciteit 2011 voor de regionale netbeheerders elektriciteit. De vereniging FME/CWM (hierna: FME) en de Vereniging voor Milieu, Energie en Water (hierna: VEMW) hebben algemeen bezwaar gemaakt tegen alle tariefbesluiten 2011.

In dit besluit verklaart de Raad de bezwaren van Rendo, FME en VEMW ongegrond. De gronden van Rendo, evenals een belangrijk deel van de gronden van FME, zijn niet gericht tegen het bestreden besluit, maar tegen de methode. Deze gronden kunnen daarom niet in onderhavige bezwaarprocedure worden ingebracht. Het bezwaar van VEMW dat geen negatieve x-factor kan worden vastgesteld richt zich feitelijk tot de vaststelling van het x-factorbesluit. Ook dit bezwaar kan daarom niet in het kader van onderhavige procedure worden ingebracht. De beslissing op de bezwaren van FME en VEMW die zien op de tarieven van andere netbeheerders komen in afzonderlijke besluiten met zaaknummer 103679 aan de orde.

 

Documenten

Besluit op bezwaar Tarievenbesluit Rendo RNB Elektriciteit 2011 (PDF - 8.19 MB)