Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op Bezwaar X-factorbesluit Delta, Westland en Enexis RNB Elektriciteit 2011-2013

Subzaaknummer: _4/70, _5/63

Op 1 december 2011 heeft Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit beslist op de bezwaren tegen de besluiten tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume voor de vijfde reguleringsperiode (1 januari 2011 tot en met 31 december 2013) regionale netbeheerders elektriciteit (‘x-factorbesluiten RN5E’). De vereniging FME/CWM (hierna: FME) en de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (hierna: VEMW) hebben algemeen bezwaar gemaakt tegen alle x-factorbesluiten RN5E.

In dit besluit verklaart de Raad de bezwaren van FME en VEMW ongegrond. Een belangrijk deel van de gronden van FME is niet gericht tegen het bestreden besluit, maar tegen de methode. Deze gronden kunnen daarom niet in onderhavige bezwaarprocedure worden ingebracht. De grond van VEMW dat het vaststellen van een negatieve x-factor in strijd is met de Elektriciteitswet 1998, is onjuist. De wettelijke systematiek van de tariefregulering brengt mee dat de inkomsten van de netbeheerder gedurende een reguleringsperiode mogen stijgen, indien zijn efficiënte kosten stijgen. In een dergelijk geval wordt de korting in de praktijk ‘negatief’ vastgesteld. De beslissing op de bezwaren van FME en VEMW die zien op de x-factoren van andere netbeheerders komen in afzonderlijke besluiten met zaaknummer 103614 aan de orde.

 

Documenten

Besluit op Bezwaar X-factorbesluit Delta, Westland en Enexis RNB Elektriciteit 2011-2013 (PDF - 8.65 MB)