Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wijziging Besluit op Bezwaar Tarievenbesluit Tennet 2009

De Raad heeft op 29 november 2011 zijn beslissing op de bezwaren tegen de tariefbesluiten voor TenneT 2009 van 5 februari 2010, met kenmerk 103062-24, gewijzigd met het oog op het vaststellen van een uniform tarief voor afnemers op het hoogspannings(HS)-net. Tegen de tariefbesluiten 2009 is beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) ingesteld door TenneT, VEMW, Netbeheer Nederland en DNWB. Met deze wijziging brengt de Raad de indeling van de HS-tarieven in lijn met artikel 29 van de Elektriciteitswet 1998 en wordt tegemoetgekomen aan eerdere bezwaren van TenneT, Netbeheer Nederland, Liander en DNWB tegen de indeling van deze tariefcategorieën op HS-niveau.

De beroepen die tegen het besluit van 5 februari 2010 zijn ingediend bij het CBb, worden op de voet van artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht geacht mede te zijn gericht tegen dit wijzigingsbesluit.

 

Bijlagen

103161 Wijziging maximum tarieven 2009 voor TenneT TSO B.V. (PDF - 28.78 KB)
 

Meer in deze zaak