Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op Bezwaar X-factorbesluit TenneT 2011-2013 en Tarievenbesluit TenneT 2011

Besluit op het bezwaar dat was aangetekend tegen het X-factorbesluit (103097) en Tarievenbesluit 2011 (103550 & 103627) voor TenneT

De Raad heeft op 2 november 2011 een besluit genomen op de bezwaren van TenneT TSO B.V, Enexis B.V., Liander N.V. en Vereniging Energie, Milieu en Water gericht tegen het x-factorbesluit van 13 september 2010 en de besluiten van 9 december 2010 tot vaststelling van het transporttarief en systeemdienstentarief van TenneT. De Raad heeft het bezwaar van TenneT tegen het besluit van 13 september 2010 gegrond verklaard voor zover dat bezwaar is gericht tegen de hoogte van de vergoeding van de NorNed-kosten, en voor het overige ongegrond. De Raad heeft voorts de x-factor voor TenneT vastgesteld op -5,7. De Raad heeft het bezwaar van VEMW tegen het x-factorbesluit van 13 september 2010  ongegrond verklaard. De Raad heeft de bezwaren van TenneT tegen de besluiten van 9 december 2010 tot vaststelling van het transporttarief en het systeemdienstentarief voor TenneT gegrond verklaard voor zover het de hoogte van de vergoeding van de NorNed-kosten betreft, en voor het overige ongegrond. De Raad heeft de bezwaren van Enexis, Liander en VEMW tegen het besluit van 9 december 2010 tot vaststelling van het transporttarief ongegrond verklaard.
De Raad heeft voorts naar aanleiding van de bezwaren van TenneT tegen het 600 uurs tarief in dit besluit bepaald dat artikel 3.7.5.A van de Tarievencode Elektriciteit weer in werking treedt.

 

Bijlagen

Beslissing op bezwaren x-factorbesluit en tariefbesluiten 2011 TenneT (PDF - 75.91 KB) Bijlage 1: Overzicht parameters x-factor en resultaten (PDF - 24.41 KB) Model x-factor BOB (XLS - 111.5 KB)