Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Solar Nederland mag Tolyco overnemen (concentratiebesluit)

De Raad deelt mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft, geen vergunning is vereist.

Solar Nederland B.V., onderdeel van Solar A/S, is voornemens zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet, over Tolyco B.V., diens dochteronderneming Conelgro B.V. en de dochteronderneming van laatstgenoemde, Fabricage- en Handelsmaatschappij Eltechna B.V.

De Raad heeft geen reden om aan te nemen dat de concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren.

 

Documenten

Solar Nederland mag Tolyco overnemen (concentratiebesluit) (PDF - 9.79 KB)
 

Bijlagen

Besluit in zaak 7254 (PDF - 14.52 KB)