Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op klacht Wilders over subsidieregeling Gemeente Leiden en Energie en Watervoorziening Rijnland

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot afwijzing van een aanvraag tot het nemen van een besluit op grond van artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet.

De klacht van Wilders komt er in essentie op neer dat hij meent dat
subsidiegelden van EWR en de gemeente Leiden vrij toegankelijk behoren te
zijn en dat ook zijn clinten een subsidie dienen te ontvangen.

Ten aanzien van de klachten tegen de gemeente Leiden en EWR is de
NMa niet bevoegd te oordelen, aangezien de gemeente Leiden en EWR voor
het gewraakte gedrag niet als ondernemingen in de zin van de Mw zijn aan te
merken en de Mw derhalve niet van toepassing is.

 

Bijlagen

Besluit op klacht Wilders over subsidieregeling Gemeente Leiden en Energie en Watervoorziening Rijnl (PDF - 69.11 KB)

Zie ook