Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Revalidatiecentrum De Hoogstraat en Sophia stichting mogen niet fuseren (concentratiebesluit)

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit deelt mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft een vergunning is vereist.

Stichting Revalidatiecentrum De Hoogstraat en Stichting Sophia Stichting zijn voornemens  te fuseren, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet.

Na onderzoek van deze melding is de Raad tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht. Hij heeft reden om aan te nemen dat die concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren, met name als het resultaat van het in het leven roepen of het versterken van een economische machtspositie.

 

Documenten

Revalidatiecentrum De Hoogstraat en Sophia stichting mogen niet fuseren (concentratiebesluit) (PDF - 74.05 KB)
 

Bijlagen

Besluit in zaak 7114 (PDF - 85.24 KB)
 

Meer in deze zaak