Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geen boete producenten verzorgingsproducten

De Directie Mededinging van de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft in juni 2008 een onderzoek ingesteld naar gedragingen van Beiersdorf, Colgate-Palmolive, Henkel, L’Oréal, Sara Lee en Unilever. Aanvankelijk bestond het vermoeden dat deze ondernemingen artikel 6, eerste lid, Mededingingswet hadden overtreden. Hiervoor is op 31 maart 2010 een Rapport in de zin van artikel 59, eerste lid, Mw opgemaakt.

Op basis van de in het dossier aanwezige bewijsmiddelen is naar het oordeel van de Raad niet komen vast te staan dat de betrokken ondernemingen zich aan de in het Rapport omschreven gedraging schuldig hebben gemaakt en derhalve artikel 6, eerste lid, Mw hebben overtreden. Om die reden ziet de Raad af van het opleggen van een sanctie aan de betrokken ondernemingen.

 

Bijlagen

Geen boete producenten verzorgingsproducten (PDF - 19.59 KB)

Zie ook

Meer in deze zaak