Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit inwerkingtreding Marktmodel Wholesale gas

In het besluit over het nieuwe balancerinsgregime en marktmodel gas van 15 maart 2011 (Stcrt. 2011, nr. 4776) en het besluit over het LNB-deel van de gasvoorwaarden 2009 van 9 november 2010 (Stcrt. 2010, nr. 18014) heeft de Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit de artikelen 3.1.3 en 3.1.3a van de Meetvoorwaarden Gas – RNB, 4.3.1.3, 4.3.1.4, 4.3.1.5, 4.3.1.6, 4.3.1.7, B2.3, B2.4 en B5.6.5 van de Allocatievoorwaarden Gas, respectievelijk artikel 2.1.2b, derde alinea, van de Transportvoorwaarden Gas – LNB gewijzigd en bepaald dat de inwerkingtreding van deze wijzigingen op een nader te bepalen tijdstip zal geschieden. Met dit besluit wordt de inwerkingtreding van genoemde artikelen bepaald op 1 juli 2011.

 

Bijlagen

103732 besluit inwerkingtreding 070611 (PDF - 14.34 KB)
 

Zie ook