Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tweede besluit op bezwaar na uitspraak rechter over klacht ACN over optreden politie en Rijkswaterstaat

NMa verklaart na uitspraak rechter bezwaren van Alarm Centrale Nederland ongegrond. ACN had geklaagd over het optreden van de politie en Rijkswaterstaat.

In zijn uitspraak van 12 januari 2009 met betrekking tot het besluit van de Raad van 19 december 2007, 4965/20, heeft de Rechtbank Rotterdam twee gronden uit het beroepschrift aan de NMa terugverwezen ter behandeling als bezwaarschrift. De ene grond betrof de vraag of het niet toelaten van Alarm Centrale Nederland B.V. (ACN) tot het Landelijk Centraal Meldpunt (LCM) in strijd is met de artikelen 6 en 24 van de Mededingingswet. De andere zag op het bezwaar dat de verzekeraars en het Verbond van Verzekeraars zich schuldig hebben gemaakt aan onbillijke koppelverkoop door de zogenaamde hulprechten te koppelen aan de wettelijk verplichte WA-dekking.
De Raad acht beide bezwaren ongegrond. Met betrekking tot het eerste bezwaar heeft de Raad geconcludeerd dat ACN was uitgenodigd om toe te treden tot het LCM, maar dat ACN daar geen gebruik van heeft gemaakt. Van misbruikelijke uitsluiting is geen sprake. Met betrekking tot het tweede bezwaar verwijst de Raad naar de uitspraak van het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 2 juli 2010 waarin het CBb het kader voor de juridische beoordeling schetst door te bepalen dat koppelverkoop afnemers veelal op kosteneffectieve wijze betere producten of een beter aanbod verschaft en waarin het CBb geen grond zag voor het aannemen van een collectieve machtspositie van de verzekeraars; m.a.w. er was geen ‘doelbeperking’. De Raad ziet als duidelijk voordeel van de afspraken tot incorporatie van de hulprechten in de WA-verzekering dat een situatie wordt gecreëerd, waarbij voor 90 procent van de automobilisten in het geval van betrokkenheid bij een incident sprake is van een betalende opdrachtgever en concludeert dat de uitzondering van het zelf dragen van het eigen risico voor de hulprechten door grote wagenparkbeheerders  mogelijk is.    

 

Bijlagen

Besluit in zaak 4965 (PDF - 36.38 KB)