Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Attero - VAR (concentratiebesluit)

De gemelde concentratie betreft de fusie tussen Attero B.V. en Veluwse Afval Recycling. Voor het verwerken van GFT-afval heeft Attero compostereerinstallaties in Deurne, Venlo, Maastricht, Wijster en Moerdijk en vergistingsinstallaties in Groningen en Venlo. VAR verwerkt afval in Wilp. Er is sprake van horizontale overlap van activiteiten van de betrokken ondernemingen op met name het verwerken van GFT-afval.

Wat betreft de markt voor het composteren van GFT-afval is geconcludeerd dat composteren en vergisten tot één markt horen, waarbij is uitgegaan van een aparte markt voor het verwerken van GFT-afval. Er is uitgegaan van een regionale geografische markt voor het verwerken van GFT-afval uitgaande van een straal van 100 kilometer rondom een verwerkingsinstallatie (het zogenaamde 'verzorgingsgebied'), gelet op het toegenomen belang van transportkosten, de recente uitkomsten van aanbestedingen en de reacties van marktpartijen.

Op basis van de verwerkte hoeveelheden hebben de betrokken ondernemingen hoge gezamenlijke marktaandelen in de verschillende verzorgingsgebieden waarin zij actief zijn. De markt voor het verwerken van GFT-afval is echter een aanbestedingsmarkt, waardoor er voor de beoordeling van concurrentiepositie ook gekeken is naar andere factoren die de mate van concurrentie tussen partijen inzichtelijk kunnen maken.

Deze factoren blijken in voldoende mate aanwezig te zijn. Geconcludeerd is namelijk dat de overgebleven concurrenten van de betrokken ondernemingen voldoende concurrentiedruk op de betrokken ondernemingen uitoefenen nu zij qua verwerkingscapaciteit en toepasbare verwerkingstechnieken (composteren en vergisten) niet bij de betrokken ondernemingen achterblijven. Verder is uit een historische analyse van aanbestedingen op deze markt gebleken dat er voldoende verschillende andere concurrenten inschrijven op aanbestedingen die ook in staat zijn gebleken om (grote) contracten te winnen. Uit het marktonderzoek is tot slot gebleken dat marktspelers nagenoeg geen problemen verwachten van de voorgenomen overname.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 7091 (PDF - 370.9 KB)