Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit en Rekenvoluminabesluit TenneT 2011

Met deze besluiten geeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) uitvoering aan artikel 41c, eerste lid en artikel 41e, vierde lid van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). Op grond hiervan stelt de Raad de tarieven, die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ten hoogste zal berekenen voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 16, eerste en tweede lid van de E-wet, jaarlijks vast.

Tevens geeft de Raad met het besluit voor algemene transporttaken uitvoering aan artikel 41a, tweede lid van de E-wet. Op grond hiervan kan de Raad het rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld (hierna: rekenvolumina) voor transporttaken gedurende een reguleringsperiode wijzigen.

Onderhavige besluiten betreffen de vaststelling van de maximum tarieven voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2011 voor het transport op het extra hoogspanningsnetwerk (met een spanningsniveau van 220/380 kV), voor het transport op het hoogspanningsnet (met een spanningsniveau van 110/150 kV) en voor het verrichten van systeemtaken. Daarnaast worden met het besluit voor transporttaken de rekenvolumina gewijzigd. De aan deze besluiten toegevoegde bijlagen maken integraal onderdeel uit van dit besluit.

 

Bijlagen

Tariefbesluiten transport 2011 TenneT (PDF - 175.73 KB) Bijlage 1 (PDF - 239.39 KB) Bijlage 2 - 2 (PDF - 364.97 KB) Bijlage 3 (PDF - 1.79 MB) Bijlage 4 (PDF - 207.62 KB) Tariefbesluit systeemtaken 2011 TenneT (PDF - 137.04 KB) Bijlage 1 (2) (PDF - 151.9 KB)